Skip to main content
Pliki Cookies marketingowe/śledzące pozwalają tworzyć profile użytkowników, wyświetlać spersonalizowane reklamy, śledzić ruchy użytkownika w obrębie tej witryny lub być używane w celach marketingowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bobowełna Konrad Parys z siedzibą w 20-011 Lublin, aleja Józefa Piłsudskiego 9/38.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail biuro(at)bobowelna.pl oraz na adres siedziby.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia oraz udzielania odpowiedzi na zapytania przesłane pocztą elektroniczną lub przez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie, na podstawie art. 6 ust 1 pkt b. 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą następujące podmioty: Autopay S.A. – w wypadku wykonania płatności online. 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji zamówienia lub jeśli wybrano opcję utworzenia konta użytkownika, do czasu usunięcia takiego konta przez użytkownika.

Posiada Pani/Pan prawo:dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez usunięcie konta użytkownika, przenoszenia swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z szczególną Państwa sytuacją zgodnie z art. 21 RODO.

Niezależnie od powyższego, przysługuje Panu/Pani uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania przez Pana/Panią danych osobowych zamówienie nie zostanie zrealizowane.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego do organizacji międzynarodowej (Instagram, Facebook) w wypadku interakcji z modułami tych firm znajdującymi się na stronie internetowej.

Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Pani/Pana uprawnienia.