Skip to main content

Postanowienia ogólne: 

Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.bobowelna.pl (zwany dalej SKLEPEM) jest: 

Bobowełna Konrad Parys, al. J.Piłsudskiego 9/38, 20-011 Lublin, NIP: 7120252328, REGON: 430582578.

Wszelkie informacje o produktach zawarte na stronie sklepu internetowego, takie jak opisy produktów, parametry, ceny stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 

Oferta

Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w polskich złotych i zawierają podatek.

Oferowane towary są nowe, ręcznie robione. Jeśli jakiś towar nie jest robiony ręcznie- informacja zawarta jest w opisie pod zdjęciem produktu.

Ilość i rodzaj towarów oferowanych w Sklepie są zmienne i podlegają stałej aktualizacji. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Ceną obowiązującą dla Klienta jest cena podana na karcie towaru  w chwili składania zamówienia.

Zdjęcia i wizerunki produktów prezentowane w Sklepie mogą nieznacznie różnić się od wyglądu rzeczywistego. Różnice pomiędzy wizualizacją towaru dostępnego w Sklepie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru w Sklepie.

Koszty przesyłki pokrywa Zamawiający- chyba, że przekroczy sumę, od której koszty przesyłki pokrywa sklep lub zakupi konkretny towar gdzie koszty przesyłki pokrywa sklep- informacja zawarta jest  na karcie produktu. 

Procedury składania i realizacja zamówień

Zamówienia można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka i następnie kliknięcie na przycisk “Zamówienie”.

Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych  teleadresowych wraz z poprawnym, aktualnym  adresem e-mail i numerem telefonu, pod którym będzie można potwierdzić złożone zamówienie.

Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Klienta, błędnych danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym, błędnego adresu dostawy, całkowitą odpowiedzialność ponosi Klient.

Klient, składając zamówienie za pośrednictwem strony internetowej, składadla sklepu Bobowełna ofertę nabycia zamówionego produktu w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. Umowa z klientem jest zawierana w momencie, kiedy system sklepu internetowego wysyła e-mailem potwierdzenie przyjęcia zamówienia, zawierające ilości i ceny wszystkich zamówionych produktów, łączne koszty ponoszone przez Klienta, warunki płatności (o ile wybrano opcję wpłaty na konto bankowe za pomocą standardowego przelewu) oraz adres, pod który zostanie wysłane zamówienie.

Czas realizacji zamówienia to około 3-14 dni robocze od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy, w zależności od ilości zamówień. Czas realizacji dużych zamówień może ulec zmianie co jest indywidualnie ustalane z klientem – mailowo bądź telefonicznie. Staramy się wszystko zrealizować w jak najkrótszym czasie.

Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem zamówienia. Dodatkowo pracownik Sklepu może kontaktować się z Klientem mailowo w celu potwierdzenia i uzgodnienia zamówienia.

Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, które zawierać będzie niekompletne dane, w szczególności takie, które są niezbędne do potwierdzenia i prawidłowej realizacji zamówienia.

Płatność za zamówienie – przelew standardowy

Płatność za zamówienie może być dokonana za pomocą standardowego przelewu bankowego na rachunek o numerze: 86 1140 2004 0000 3402 8036 9359 podając numer zamówienia z wiadomości e-mail.

Płatność za zamówienie – przelewy online

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. Dostępne formy płatności – karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro

Wysyłka

Wysyłka zamówionych towarów realizowana jest przez firmę kurierską DPD. Standardowy koszt wysyłki wynosi 15 zł. 

Wymiany, zwroty, reklamacje, rękojmia

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Sklep przewiduje prawo zwrotu zakupionego towaru w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki pod warunkiem, że towar nie był używany, ani nie został zniszczony lub uszkodzony. Metki, zawieszki i inne oznaczenia towaru nie mogą być w żaden sposób naruszone. Dotyczy to tylko produktów gotowych, dostępnych “od ręki”- informacja o tych produktach będą w opisie pod zdjęciem

Klient ma obowiązek kontaktu ze Sprzedającym w celu uzgodnienia zwrotu/wymiany telefonicznie, przez formularz kontaktowy na stronie “Kontakt” lub mailowo na adres biuro(at)bobowelna.pl. Towar należy odesłać na adres Sklepu z dopiskiem „Zwrot”. Do przesyłki należy dołączyć formularz zwrotu- przesłany wcześniej mailem przez sklep, w którym należy wpisać dane do zwrotu.

Bezpośrednie koszty odesłania Towaru do Sprzedawcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Konsument.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję, sprzedawca dokonuje zwrotu płatności w terminie do 7 dni od daty otrzymania przesyłki zwrotnej (pomniejszonej o koszty dostawy) przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

Produkty wykonywane indywidualnie i na zamówienie tzn. według indywidualnych wymiarów, projektów lub oznaczone w sklepie jako “produkt na zamówienie”- nie podlegają zwrotowi – jeśli klient ma pytania czy wątpliwości odnośnie produktu lub doboru odpowiedniego rozmiaru, wzoru, materiału – prosimy o kontakt ze sklepem mailowo biuro@bobowelna.pl badz na instagramie @bobowelna lub facebooku 

Opóźnienia w dostawie z winy przewoźnika nie są podstawą do zaakceptowania zwrotu towaru przez Sklep. 

Reklamacji nie podlegają: naturalne zużywanie się towaru, uszkodzenia mechaniczne (rozdarcie) powstałe w wyniku użytkowania towaru, uszkodzenia wynikłe ze złego dopasowania towaru lub niewłaściwego użytkowania i prania/konserwacji, jak również wady jawne widoczne w momencie otrzymania paczki, a nie zgłoszone natychmiast po ich stwierdzeniu.

Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora Klienta, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.

Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

W razie uznania reklamacji towar wadliwy zostanie niezwłocznie naprawiony lub wymieniony na nowy, pełnowartościowy. Jeżeli naprawa lub wymiana towaru nie będzie możliwa lub będzie znacznie utrudniona, Sklep – na podstawie ustaleń z Klientem – zwróci Klientowi cenę towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary. Koszty dostawy nowego lub wolnego od wad towaru ponosi Sklep.

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

Prawo odstąpienia od umowy, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności umów: o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Sklep odpowiada wobec Konsumenta za wady towaru zakupionego przez Konsumenta, w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym (Dz. U. 2019 r. poz. 1025 z późn. zm.). Sklep  jest odpowiedzialny wobec Konsumenta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Sklep nie odpowiada wobec Konsumenta za wady towaru, o których Konsument wiedział w chwili zawarcia umowy w takiej sytuacji nie ma on prawa do złożenia reklamacji na taki produkt.

Ochrona danych osobowych – RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bobowełna Konrad Parys z siedzibą w 20-011 Lublin, aleja Józefa Piłsudskiego 9/38.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail biuro(at)bobowelna.pl oraz na adres siedziby.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia oraz udzielania odpowiedzi na zapytania przesłane pocztą elektroniczną lub przez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie, na podstawieart. 6 ust 1 pkt b. 
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą następujące podmioty: Blue Media S.A. – w wypadku wykonania płatności online. 
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji zamówienia lub jeśli wybrano opcję utworzenia konta użytkownika, do czasu usunięcia takiego konta przez użytkownika.
 6. Posiada Pani/Pan prawo:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania swoich danych osobowych,
  3. usunięcia swoich danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez usunięcie konta użytkownika
  6. przenoszenia swoich danych osobowych,
  7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z szczególną Państwa sytuacją zgodnie z art. 21 RODO.
 1. Niezależnie od powyższego, przysługuje Panu/Pani uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania przez Pana/Panią danych osobowych zamówienie nie zostanie zrealizowane.
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego do organizacji międzynarodowej (Instagram, Facebook) w wypadku interakcji z modułami tych firm znajdującymi się na stronie internetowej.
 4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Pani/Pana uprawnienia.